Home Ukončené realizace Horšovský Týn - renesanční mříž

Horšovský Týn - renesanční mříž

 

Renesanční mřížová vrata s lunetou Horšovský Týn

Předmět restaurování: renesanční mřížová brána s lunetou
Majitel:  NPU
Lokalita: SHZ Horšovský Týn
Materiál: kované svářkové železo
Technologie zpracování: kovářská                               
Datace: 17. st. brána, 19. st. luneta
Rozměry: mříž 230 x 208 cm, luneta 230 x 135 cm

Základní rozměry mříže.


Popis:

Mříž - Renesanční jednokřídlé dveře (pravé) se zámkem a dvěma pevnými bočnicemi. Krásná kovářská práce, bohatě zdobená volutami, dubovými lístky točenými šiškami a kvítky. Osově je mříž dělená na nepravidelné poloviny a každá výplň má jiný dekor, kromě dvou horních na bočnicích. Obvodové pásoviny jsou zdobeny vlnkovým motivem.

Luneta – Je pravděpodobně z 19. století. Sice používá podobné tvarosloví, ale šišky na koncích volut jsou nahrazeny plochými listy a celkově je v motivu hodně „plochých“ detailů. Uprostřed je rakousko-uherská orlice. Řemeslně je zpracovaná velmi dobře.

Stav před restaurováním:
Mříž – je korozně silně napadena, hlavně ve spodních částech, místy až do 100% ztráty původního matriálu. Na povrchu železa jsou kromě korozních produktů i fragmentální zbytky povrchové úpravy. U levé bočnice v horní části chybí celý středový motiv. Po celé mříži chybí cca ¼ drobných detailů – lístků, volut, kytiček a kuliček. Ve spodních částech bočnic jsou zcela zkorodované rohy pásovin, tvořících rám mříže. Klapačka na dveřích mříže i zámkový domek jsou také silně zkorodované. Chybí kliky, klíče a krycí plech zámku.


Luneta – luneta, která je nejenom mnohem mladší, ale také nebyla nevhodně uložena, je v relativně dobrém stavu. Mechanicky poškozená není, kromě drobných detailů na spodním okraji plechu. Povrchová úprava kovářskou barvou již neplní svou funkci a na povrch prostupují korozní produkty. Luneta byla v oblouku kotvena nově na hmoždinky.

Restaurátorský záměr:
S ohledem na to, že renesanční mřížová brána s lunetou je po restaurování určena k tomu, aby opět plnila svou původní funkci, nemá navrhovaný postup konzervační charakter. Je zcela pravděpodobné, že nám po očištění a odstranění korozních produktů odpadne další ¼ drobných detailů z výzdoby mříže. Základní filozofií navrhovaného restaurátorského postupu je tedy rehabilitace funkčnosti i estetického vnímání této krásné kovářské práce.