Home Ukončené realizace Horšovský Týn - renesanční mříž Mříž II. etapa

Mříž II. etapa

 
 

II. etapa restaurování mříže


Na 1. kontrolním dnu bylo projednáno:

1)    Komise byla seznámena s dosavadním průběhem prací a byl jí předán rozšířený restaurátorský průzkum a zpráva o provedené stratigrafii.
2)    Komise souhlasí s dosavadním průběhem prací.
3)    Komise projednala a rozhodla –
    Referenční vzorek dochované povrchové úpravy bude dochován na části ozdobné lišty. Dochovaný povrch bude fixován Paraloidem a překryt vrchním nátěrem, tudíž se nebude vizuálně uplatňovat. V restaurátorské zprávě bude toto místo, s referenčním vzorkem dochované povrchové úpravy, vyznačeno.
    Pro konečnou povrchovou úpravu budou připraveny vzorky odstínů podle vzorníku NCS – S3010 G70Y, S 3020 G 70Y, S 2000 – N.
    Návrhy na výrobu klik a krytu zámku budou předloženy na příštím kontrolním dnu a tyto nové prvky budou označeny.
    Poškozené originální díly, které se nebudou vracet na mříž, budou zdokumentovány a předány do depozitáře zámku.


Nejprve byly demontovány ozdobné lišty, pod kterými byl ještě proveden stratigrafický průzkum, který ovšem potvrdil nálezy z předcházejících analýz.


Restaurátorské práce postupovaly ve třech rovinách:

  • mechanické čištění povrchu opalováním a kartáčováním ocelovými kartáči.
  • výroba kopií chybějících prvků - šišek, lístečků, volut ...
  • mechanické opravy poškozených prvků mříže

 

Spodní část dveří, stav před restaurováním.


Stav povrchu pod demontovanou ozdobnou lištou.


Detail rubové strany ozdobné lišty po demontáži.


Nýty nebyly při demontáži odvrtávány, ale "otevřeny".


Stav demontovaných ozdobných lišt.


Spodní pravý roh levé bočnice.


Doplněná kopie trojístku.


Doplnění lístků a oprava deformované šišky.


Stav lístků určených k výměně.


Detail původního čepu se závitem.


Spodní polovina bočnice po očištění, ale před opravami a doplněním chybějících prvků.


Horní polovina bočnice po opravách a doplnění chybějících prvků.