Home Ukončené realizace Resstaurování rytíře z České Kamenice

Resstaurování rytíře z České Kamenice

 

Restaurování měděného rytíře z České Kamenice


Měděný rytíř

Datace: 1896
Umístění: štít bývalé spořitelny v České Kamenici
ÚSKMP: ?
Materiál: měď, železo  
Rozměry: výška 320 cm včetně praporce
Autor: pravděpodobně sochař Emanuel Gerhart
           Kovotepec – Alexander Markus Beschorner
Technologie zpracování: kovotepecká

Popis předmětu:
Postava rytíře Rolanda má dohlížet na městská práva již více jak sto let. Figura nese brnění a přilbu se zvednutým hledím s peřím. V pravé ruce drží korouhev s praporem a v levé ruce meč. Postoj rytíře je pevný a hrdý. Postava rytíře, jehož jednotlivé díly jsou vytepány z měděného plechu síly 1 mm. Spojovány jsou letováním na měkko, nýtováním a šroubováním. Na železnou nosnou konstrukci jsou měděné díly přišroubovány.

Základní rozměry sochy.

Stav před restaurováním:

    Před několika lety byla socha rytíře sejmuta z budovy. Nebyly však nalezeny žádné fotografie ani dokumenty, nejenom z tohoto zásahu, ale ani z jakýchkoliv jiných, dřívějších oprav. Přesto nejsou kotevní prvky původní, protože pro výrobu základny konstrukce, na kterou jsou navařeny hlavní nosné trubky, byl použit podestový ocelový plech. Meč je uchycen zkorodovaným šroubovým spojem za páskovinu u pasu rytíře, záštitou byl přiletován k ruce a špičkou pochvy k soklu. Všechny spoje letované cínovo-olověnou pájkou popraskaly a tím pádem je meč zavěšený pouze jednobodově na páskovině a při větru se meč kymácí do stran. Hrozí, že páskovina, nebo šroub praskne a meč by mohl spadnout do náměstí a někoho zranit. Tento stav byl havarijní. Stav povrchu měděného pláště je adekvátní době expozice. Povrch je pokryt souvislou vrstvou korozních produktů mědi, tak zvanou patinou. Na místech omývaných deštěm je souvislá vrstva Brochantitu, což je světle zelená, tzv. ušlechtilá patina. Ve stíněných místech s balkonovým efektem se vytvořila tmavá vrstva Cupritu a spolu s prachovými depozity se někde vytváří krusty. V okolí letovaných míst jsou na světlé patině tmavé flíčky.

Restaurátorský záměr:

•    V co nejkratším čase demontovat celou sochu, nebo alespoň pouze meč, jehož uchycení je v havarijním stavu.
•    Transport sochy do ateliéru a podrobná dokumentace stavu.
•    Rozšířený restaurátorský průzkum zaměřený na stav vnitřní konstrukce, technologické zkoušky a zpracování tzv. Rozšířeného restaurátorského průzkumu a záměru po demontáži. Svolání prvního kontrolního dne, na kterém bude památkový dozor a investor informován o nových poznatcích zjištěných rozšířeným průzkumem a bude stanoven další postup prací.
•    Otevření sochy pro demontáž nosné konstrukce.
•    Mechanické opravy poškozených dílů a spojů, z nichž některé musí být po dokonalém očištění proletovány cínovo-olověnou pájkou. Při manipulaci a mechanických opravách dílů měděného pláště sochy, pokud to bude technologicky možné, dbát o zachování přírodní patiny.
•    Po mechanických opravách bude dochovaný povrch vyčištěn a celoplošně fixován voskem s následným zaleštěním. V případě většího rozsahu oprav a nemožnosti dochovat původní patinu, bude celá socha nově patinována a zavoskována.
•    Restaurování vnitřní konstrukce sochy. Otryskání konstrukce jemným abrazivem a její antikorozní úprava.
•    Výroba kotevní konstrukce z korozivzdorné oceli.
•    Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu za korozivzdorný.
•    Při montáži měděného pláště na železnou konstrukci eliminovat makro-článek železo-měď.
•    Úprava kotevních prvků dřevce, meče a celé sochy pro zpětnou montáž na budovu.
•    Transport sochy a její montáž na budovu bývalé spořitelny.
•    Fotodokumentace stavu po restaurování a restaurátorská zpráva.