Home Ukončené realizace Renesanční osvětlení SZ Kratochvíle

Renesanční osvětlení SZ Kratochvíle

 

Projekt a realizace rekonstrukce renesančního osvětlení

SZ Kratochvíle

2005 - 2009

V roce 2005, krátce po smrti arch.Ladislava Monzera, se kterým jsem spolupracoval, kterého jsem si vážil a od něhož jsem se učil, jsem byl přizván ke vznikající realizaci rekonstrukce SZ Kratochvíle. Byl jsem požádán o zpracování návrhu projektu historického osvětlení této renesanční vily. Práce byla rozdělena do několika etap.
Studie osvětlení I. etapa


Ivan Houska
2005

Zakázka:
Studie osvětlení zámku Kratochvíle

Zadavatel:
Národní památkový ústav
Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
Nám. Přemysla Otakara II. 34
370 21, České Budějovice

Zpracovatel:
Ivan Houska
M.J.Lermontova 11
160 00, Praha 6


zpracoval: Ivan Houska


I.etapa – rozmístění osvětlovacích těles v jednotlivých interiérech s ohledem na projekt rekonstrukce rozvodu silnoproudu.

Návrh rozmístění jednotlivých osvětlovadel vychází z lokace a funkčního využití jednotlivých místností, v souhlase s libretem a budoucím scénářem expozice a zároveň maximálně respektuje ojedinělé štukové a malířské výzdoby stěn. Přímo na místě byly diskutovány možnosti řešení jednotlivých interiérů a filosofie chystané expozice na dvou jednáních ve dnech 28.června a 15.září 2005.

Návrh řešení je zakreslen do půdorysu přízemí a prvního patra. V těchto nákresech jsem úmyslně nezakreslil zvažovaná svíčková, nebo olejová historická svítidla. Pouze jsem odlišil lustry – L, nástěnná svítidla – N (rozvod silnoproudu ve zdech) a stojanová svítidla – S (rozvod silnoproudu v podlaze).

Po provedených sondách do podlah a stěn, se i v průběhu realizace rozvodu silnoproudu, může posunut některý z navržených vývodů v souladu s upřesněním rozmístění mobiliáře.

V textovém doprovodu upřesňujícím půdorysné zakreslení používám k označení jednotlivých interiérů pouze čísla místností podle výkresu, protože může v průběhu realizace může dojít k přejmenování některých místností.

Přízemí vily:

Místnost č. 1 – dva lustry norimberského typu, čtyři stojanová svítidla
Místnost č. 2 – depozitář není osazen historickými svítidly
Místnost č. 3 – depozitář není osazen historickými svítidly
Místnost č. 4 – jeden lustr norimberského typu
Místnost č. 5 – dva malé lustry
Místnost č. 6 – dva malé lustry
Místnost č. 7 – dvě nástěnná ramínka
Místnost č. 8 – jedno nástěnné ramínko
Místnost č. 9 – dvě nástěnná ramínka a jedno stojanové svítidlo
Místnost č. 10 – dvě nástěnná ramínka
Místnost č. 11 – dvě nástěnná ramínka
Místnost č. 12 – dvě nástěnná ramínka
Hlavní schodiště – tři závěsné lucerny
Venkovní svítidla – vchody – čtyři nástěnná svítidla

První patro vily:

Místnost č. 1 – dva lustry holandského typu, deset nástěnných ramínek
Místnost č. 2 – pět stojanových svítidel
Místnost č. 3 – jedno stojanové svítidlo
Místnost č. 4 – jedno nástěnné svítidlo
Místnost č. 5 – jedno nástěnné svítidlo
Místnost č. 6 – dvě stojanová svítidla
Místnost č. 7 – tři stojanová svítidla
Točité schodiště – tři nástěnná svítidla

Tvarosloví jednotlivých svítidel bude řešeno ve II. etapě studie osvětlení, kde bude navržený soubor elektrických osvětlovacích těles z této první etapy doplněn o historická svítidla svíčková a olejová.

Na žádost investora bude požadovaná intenzita osvětlení pro společenské interiéry dodržena pouze u nástupních prostor (lovecký sál a hlavní schodiště) a tanečního sálu, se kterým se počítá jako s polyfunkčním interiérem. Pro jednotlivé akce může být stávající osvětlovací systém posílen přenosnými osvětlovacími tělesy tak, aby bylo docíleno požadované intenzity osvětlení.

Intenzita osvětlení ostatních interiéru bude spíše odpovídat historickému osvětlení a může být kombinována se svíčkovými a olejovými osvětlovacími tělesy. Proto by bylo vhodné tyto interiéry osadit vypínači jednak na dálkové ovládání (aby se pohledově neuplatnily v interiéru) a jednak s možností regulace pro utlumení elektrického světla při kombinaci se světlem živého plamene.


Studie osvětlení II. etapaIvan Houska
2007
Studie renesančního osvětlení zámku Kratochvíle


II.etapa – v průběhu realizace I.etapy studie osvětlení, která se zabývala návrhem na řešení rozvodů silnoproudu, došlo k určitým změnám a posunům. Tato studie si neklade za cíl konečné řešení celého objektu, ale pouze plánovaného prohlídkového okruhu v I.patře, na duben 2008.

Osvětlovací tělesa navržená do interiérů jsou buďto renesanční originály, nebo kopie renesančních originálů. Pouze velké kandelábry do zlatého sálu jsou „upravenou“ replikou renesančního lustru. U těchto osvětlovacích kandelábrů, se přes všechnu snahu, nepodařilo dohledat originální předlohu.
Dále můžeme osvětlovací tělesa členit na světla elektrifikovaná (což může být i renesanční originál), kombinovaná (elektřina + svíce), svícny a olejové lampy.

Jak vyplývá z dohledaného „Soupisu inventáře“ z roku 1592, bylo tzv. stacionárních osvětlovacích těles na zámku minimální množství. Jednalo se především o lustry ve velkých sálech a závěsné lucerny na schodištích. Ostatní osvětlení, cca tři čtvrtiny fondu osvětlovacích těles, bylo mobilní, tj. svícny (dřevěné, železné, cínové, mosazné a bronzové) a olejové lampy (keramické a bronzové). Nemalou roli v osvětlení, za chladnějšího počasí, sehrál i otevřený oheň v krbech.

Návrh rozmístění jednotlivých osvětlovadel vychází z lokace a funkčního využití jednotlivých místností, v souladu se scénářem expozice a zároveň maximálně respektuje ojedinělé štukové a malířské výzdoby stěn.
Návrh řešení je zakreslen do půdorysu přízemí a prvního patra s těmito značkami:
ZL – závěsná lucerna
NL – nástěnná lucerna
L – lustr
K – kandelábr
H – halogen
N1 – nástěnné ramínko jedno-plamenné
N2 – nástěnné ramínko dvou-plamenné

V textovém doprovodu upřesňujícím půdorysné zakreslení používám k označení jednotlivých interiérů pouze čísla místností podle výkresu, protože v průběhu realizace může dojít k přejmenování některých místností.

Přízemí vily:

Místnost č. 7 – ZL závěsná lucerna – 1 ks – výroba repliky

Místnost č. 8 – L lustr holandského typu – 1 ks – depozitář NPÚ ČB
Restaurování

Kruhové schodiště – NL nástěnná lucerna – 1 ks – výroba repliky


První patro vily:

Místnost č. 2 – K kandelábr – 4 ks – 1 ks vyroben
3 ks – 3 ks výroba replik

Místnost č. 3 – H halogenové svítidlo – 1 ks (skryté za kamny) – již osazeno


Místnost č. 4 – N2 nástěnné dvou-plamenné ramínko s příd. halogenem – 1 ks
ramínko je již osazeno v expozici


Kruhové schodiště – NL nástěnná lucerna – 2 ks – výroba repliky


Místnost č. 5 – H halogen nad římsou – 1 ks - osadit
N1 nástěnné ramínko jedno-plamenné – 2 ks – výroba replikMístnost č. 6 – N1 nástěnné ramínko jedno-plamenné – 1 ks – výroba replikyN2 nástěnné ramínko dvou-plamenné – 3 ks – výroba replikMístnost č. 7 – N1 nástěnné ramínko jedno-plamenné – 4 ks – výroba replik


N2 nástěnné ramínko dvou-plamenné – 4 ks – výroba replik


Tento navržený soubor elektrických, osvětlovacích těles, bude dále doplněn o historická svítidla svíčková a olejová.1) Ze Svatováclavské kapituly v Olomouci budou zapůjčeny dva velké,
manýristické, stojanové svícny.

Restaurování 2 ks


2) Kopie renesančního svícnu SZ Hluboká 2 ks – jeden je již osazen v expozici

Výroba 1 ks kopie


3) Renesanční olejové lampy 2 ks – depozitář NPÚ ČB

Restaurování 2 ks


4) Renesanční svícen 1 ks – depozitář NPÚ ČB

restaurování 1 ks


5) Kované svícny 2 ks – výroba kopie

výroba 2 ks kopiíSumarizace osvětlovacích těles II. etapy:


1. ZL – závěsná lucerna 1 ks – výroba repliky
2. NL – nástěnná lucerna 3 ks – výroba replik
3. L – lustr Holanďan 1 ks – restaurovat
4. K – kandelábr 3 ks – výroba replik
5. N1 – ramínko jedno-plamenné 7 ks – výroba replik
6. N2 – ramínko dvou-plamenné 6 ks – výroba replik
7. H – halogen 1 ks – koupit a osadit
8. Svícny Olomouc 2 ks – restaurovat
9. Svícen Hluboká 1 ks – výroba repliky
10. Olejové lampy 2 ks – restaurovat
11. Renesanční svícen 1 ks – restaurovat
12. Kované svícny 2 ks – výroba replik

Ostatní interiéry budou řešeny ve III.etapě studie osvětlení SZ Kratochvíle.*


Návrhy technického řešení připojení a kotvení osvětlovacích těles.

Jedná se o požadavky na vývody silnoproudu a kotevní prvky, které by měly být realizovány stavbou v průběhu rekonstrukce interiérů.

1. Závěsná lucerna ZL – lustrhák (váha cca 10 kg) + vývod vedle
2. Nástěnná lucerna NL – dvě hmoždinky průměr 8 mm
zakončení silnoproudu v el.krabici viz nákres


3. Lustr Holanďan L – lustrhák (váha cca 20 kg) + vývod vedle

4. Kandelábr K – zásuvka v podlaze (délka kabelu od kandelábru je 1m)
5. Halogen H – volný vývod kabelu nad římsou
6. Nástěnná ramínka N1 a N2 - dvě hmoždinky průměr 10 mm
zakončení silnoproudu v el.krabici viz nákres

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19