Home Nové realizace Sakrální předměty Litinový náhrobek - Mikulášský hřbitov v Plzni

Litinový náhrobek - Mikulášský hřbitov v Plzni

 
 

Restaurování litinového náhrobku Viléma Peithnera na Mikulášském hřbitově v Plzni.


Předmět restaurování: Litinový náhrobek MUDr. Viléma Peithnera

Datace: 1857
Umístění: Mikulášský hřbitov v Plzni
Památková ochrana: 33457/4-4466 – Kostel sv. Mikuláše
Materiál: šedá litina
Rozměry: výška včetně kamenného soklu 278 cm, šířka 78 cm
 


Dr. Vilém Peithner
* 1803       + 15. července 1857 v Plzni.
Pocházel z plzeňské lékárnické rodiny. Roku 1826 se stal doktorem chemie na vídeňské univerzitě a po návratu do Plzně se věnoval lékárnictví. Účastnil se veřejného života. V revolučním roce 1848 se stal majorem Národní gardy a jejím velitelem. Pro tuto a další činnost byl na listině politicky podezřelých a sledovala jej policie. Byl ředitelem chudinského ústavu, obecním starším a od roku 1850 místopředseda obchodní a živnostenské komory. Jako první analyzoval léčivou vodu z pramene na Lochotíně a prohlásil jej za léčivý, takže stál u počátků projektu Kopeckého Lochotínských lázní.


Popis předmětu restaurování:

Tvarosloví náhrobku je novogotické. Podstavec pomníku tvoří kamenný kvádr vysoký pouze 24 cm, s pokosenou horní hranou. Na stupňovité profilované základně litinového náhrobku je hlavní nápisová deska mezi dvěma kanelovanými sloupy. Na hlavicích sloupů jsou gotické lucerny zakončené stříškami s kraby. Nápisová deska je zakončena prohnutým lomeným obloukem, který má na hranách kraby a na špici kytici s křížkem. Od soklu až pod lomený oblouk se po obou stranách desky pnou stonky, které se pod obloukem rozrůstají do bohatého vegetabilního motivu. Uprostřed nápisové desky jsou dvě ratolesti s věncem.  Jednotlivé díly pomníku jsou spojovány šrouby, čepy, přírubami a vloženými osami se závity.

Stav před restaurováním: 

Stav náhrobku se dá označit za havarijní. Litinové díly jsou vlivem koroze popraskané v plochách. Spojovací materiál je natolik zkorodován, že část ozdob již chybí a jeden sloupek je vyvrácen do strany a hrozí vylomení dalších dílů litiny. Horní díl litinového soklu je vyroben z železného plechu, který je zcela zkorodován a bude třeba jej nahradit. Původní povrchová úprava se nedochovala. Nelze ani provést stratigrafický průzkum, protože povrch litiny tvoří pouze korozní produkty. Z litinových dílů chybí – jeden malý krab na stříšce sloupku, čtyři velké kraby na hraně lomeného oblouku, zhruba poloviny obou hlavic sloupů, lemující rámeček ze zadní strany a pnoucí ratolesti z obou stran desky. S ohledem na silné korozní poškození jednotlivých dílů není vyloučeno, že bude třeba nahradit i některý další zkorodovaný díl.
Domnívám se, že při stěhování hrobů došlo k opačnému osazení náhrobku, protože na dnešní nepohledové, zadní straně jsou korozní mapy od původních nápisů identifikující hrob.

Stav před restaurováním.

Detail vyvráceného sloupku s chybějící částí hlavice.

Patice sloupku, zcela zkorodovaná základní deka a prasklý litinový sokl.

Demontáž náhrobku se uskutečnila počátkem srpna 2018. Hlavice sloupků byly vylity sádrou.

Při předcházejících opravách byly některé poškozené litinové prvky nahrazeny železnými profily a plechem, což byl částečně také příčina destrukce pomníku. Zkorodovaná nosná deska z železného plechu neunesla tíhu litiny a jak slupky sedaly některé prvky popraskaly a odpadaly.

Všechny prvky byly otryskány a pasivovány přípravkem Izokor.

Na přední straně jsou v náznaku korozních stínů patrná písmena - nahoře větším písmem:
" WILHELM PEITHNER DOCTOR DER CHEMIE UND APOTHECKEN IN PILSEN".
Spodní část s menšími písmeny je nečitelná.

Modelování chybějících dílů, které byly následně převedeny přes sádru do cínu a potom odlity z šedé litiny.

Model pro chybějící bočnice byl vyřezán ze dřeva.

Seznam dílů, musí být odlity z šedé ůitiny.

Odlitky z šedé litiny provedla slévárna Hájek z Dýšiny u Plzně.

Odlitek dílu, který byl při doplňování vymodelován z hlíny.

Montáž nově odlitých krabů na stříšku věžičky.