Home Nové realizace Sakrální předměty Velký relikviář bratří františkánů

Velký relikviář bratří františkánů

 
 

Čtrnáct pražských mučedníků

Pražští mučedníci byli bratři františkáni, kteří roku 1604 obsadili trosky kláštera u Panny Marie Sněžné a začali ho renovovat. Pocházeli z různých evropských národů - Itálie, Německa, Španělska, Holandska, Francie a dalších, prožili však již nějaký čas na našem území – přišli do Prahy z Brna a Olomouce – a ovládali téměř všichni češtinu.

Za doby vpádu pasovských vojsk do Čech roku 1611 byli nařčeni z kolaborace s katolickým vojskem. Na masopustní úterý 15. února 1611 do jejich kláštera vtrhla pražská lůza a bratry bez milosti pobila. Jejich těla zůstala několik dní pohozena na svých místech, až v sobotu byli pohřbeni v křížové chodbě kláštera a později v kapli sv. Michala.

Již krátce po jejich smrti začala být jejich památka slavena pravidelně nějakou formou pobožnosti. První kroky k jejich blahořečení byly učiněny již v 17. století. Proces blahořečení byl znovu zahájen v 30. letech 20. století, na 40 let byl přerušen komunistickým režimem a obnoven byl až po roce 1989.

Čtrnáct pražských mučedníků bylo blahořečeno dne 13. 10. 2012 při slavnostní mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Jejich tělesné pozůstatky jsou uloženy pod oltářem sv. Petra z Alkantary, v kapli chrámu Panny Marie Sněžné. 


Koncem roku 2013 jsme byli osloveni bratry františkány na realizaci nového relikviáře pro blahořečené bratry.

Návrh na relikviář zpracovala Leona Matějková.

Pohled ze předu.

Pohled ze zadu.

Relikviář byl dokončen k datu 15. února 2014.

Relikviář je zhotoven ze zlacené mosazi. Dole na noze je Karerský mramor, dřík nohy je z dioritu, nodus z vápence, na čelním plánu je leštěný jaspis z Ciboušova, ve středu jsou české granáty broušené jako mugle. Ostatkové schránky jsou kryty horským křišťálem.

Ze zadní strany je olivové dřevo a za každou ostatkovou schránkou je v osazně uložen kámen z příslušného kláštera.

Tyto profesionální snímky zhotovila fotografka M. Antušková.