Home Restaurátorské práce Osvětlovací tělesa Španělský sál Pražského Hradu I.etapa

Španělský sál Pražského Hradu I.etapa

 
 


Restaurátorská zpráva

lustry L2-5 ze Španělského sálu

I.etapa

Pražský hrad


Stav před restaurovánímPasířství Houska & Douda
srpen 2007
Majitel:
Správa Pražského hradu
Oddělení uměleckých sbírek
arch.Viktor Procházka
Pražský hrad
119 08, Praha 1

Restauroval:
Houska a Douda s.r.o. oprávnění k restaurování
Oty Pavly 246 Ivan Houska
Buštěhrad, 273 43 MK ČR č. 253/94
IČO: 48111911 MK ČR č. 12041/1999
DIČ:CZ48111911 Zdeněk Juppe
MK ČR č. 12870/97

© Ivan Houska 2007


Fotodokumentace je součástí zprávy.
zpracoval : Ivan Houska

Předmět restaurování:

Čtyři 66ti plamenné lustry ve Španělském sále na Pražském hradě. Jedná se o pozlacené závěsné lustry, vyřezané z lipového dřeva. Ramínka jsou částečně řezaná, částečně vytvořena z křídové masy na kovové konstrukci, zakončena kalíšky z papírové masy.
Lustry byly elektrifikovány ve dvacátých letech minulého století. První elektrifikaci těchto lustrů provedl mistr Leonard Beitler.Stav před restaurováním:

Dřevěný korpus – je v dobrém stavu, pouze některá ramena mají uvolněné kotevní vruty a zohýbané vnitřní železné výztuhy. Na lustru nejsou šešule. Při poslední úpravě elektroinstalace byl střední plamen u šesti plamenného ramene pod objímkou zalepen epoxidovým lepidlem. Tento neodborný zásah zapříčinil nemožnost „normálně“ demontovat střední díl a otevřít tak přístup k dnes již nepřípustnému spojení kabelů tzv. uzlováním.


Zlacený povrch –
Současná povrchová úprava je původní, provedena plátkovým zlatem v kombinaci lesk - mat na křídový podklad opatřený polimentem.
Zlacení na centrální části lustru je v relativně dobrém stavu, bez významnějších poškození. Křídový podklad je místy uvolněný a odpadává, jedná se však o menší plochy které lze fixovat injektáží. Původní zlacení je bez lesku, pokryté vrstvou špíny a prachového sedimentu.
Zlacení na ramínkách je poškozeno ve větším rozsahu. Jedná se především o poškození v místech spojů jednotlivých prvků kde je křídový podklad uvolněný a opadaný. Častá jsou také mechanická poškození kalíšků tvořených z papírové masy.
Původní zlacení je bez lesku, pokryté špínou a prachovým sedimentem.Stará elektroinstalace s tzv. uzly místo svorkovnic.

Elektroinstalace – byla naposledy provedena cca v roce 1980. Svodové vodiče typu CYSY 4x1,5 mm s dvojím krytím jsou v dobrém stavu. Rozvody po obvodu hlavního kruhu jsou propojeny v pevně uchycených svorkách. Připojení jednotlivých ramen do obvodů je však provedeno tzv. „uzlováním“. Tak zvané uzle u hlavních ramen na spodní koloně lustrů byly ve středové, řezané kouli. K těmto uzlům se nedalo dostat, protože pod horní objímkou byla středová osová montáž zalepená epoxidovým lepidlem. Rozvod kabelů po ramenech je proveden jednotlivými vodiči na které je navlečena izolační trubička. Toto řešení má hned dva negativní dopady na vzhled lustrů. Za prvé se vodiče s převlekem nevejdou do otvorů již dříve vyvrtaných do volut ramen, pro průchod starších a užších vodičů a nový rozvod je tažen kolem těchto míst. Za druhé je povrch bužírky lepkavý a proto zčernalý přilepeným prachem. Svíčkové objímky typu E 14 jsou sice funkční, ale po více jak dvaceti letech jsou na hranici své životnosti. Byly použity objímky nejmenšího typu E 14, což není vhodné u takto velkých lustrů a navíc na objímkách nebyly šešule (převlečné skleněné kryty). Nebylo provedeno kostření konstrukce.Restaurátorský zásah:


Dřevěný korpus – Nejprve byla neznačena a demontována všechna ramena spodní kolony. Horní kolona nejde demontovat, protože kotevní patice ramen jsou překryty tak, že jdou odšroubovat jen po celkové demontáži lustru. Na dílně byly středové závitové tyčky upraveny tak, aby šel demontovat střední díl a byl přístup k zasvorkování ramen na středu. Na konec stávajícího závitu byl vyříznut kousek nového závitu a na něj vyrobena koncovka pro uchycení objímky. Proti otočení je koncový nipl zajištěn závlačkou. Výškové vyrovnání ramen bylo provedeno při zpětné montáži, dřevěnými klínky pod ocelovými patkami ramen. Boční vyrovnání není možné zcela provést, protože při ohýbání dochází k odštěpování křídové masy z kovové konstrukce ramínek. Jeden koncový tulipánek byl nově vysoustružen a několik odlomených a dochovaných dílů bylo přilepeno.Hlavní kolona po demontáži ramen v průběhu rekonstrukce elektroinstalace.

Zlacený povrch - Restaurování korpusu bylo na žádost investora provedeno bez demontáže na místě. Spodní ramínka byla demontována a restaurována v ateliéru. Původní zlacení bylo nejprve zbaveno prachového sedimentu a následně důkladně vyčištěno. Partie na vysoký lesk byly vyleštěny achátem. Pomocí injektáže byly upevněny uvolněné křídové podklady a doplněny novými tam, kde chyběly úplně.Bylo provedeno lokální dozlacení 24 kar.zlatem. Partie na lesk byly přeleštěny achátem. Nové zlacení bylo opticky přizpůsobeno původnímu.Lustr z podhledu, stav po restaurování.

Elektroinstalace – Kromě svodových kabelů je celá elektroinstalace nová. Na ramenech jsou nové vodiče CYSY 2 x 0,75 s dvojím krytím a osazeny byly svíčkové objímky E 14. Všechny uzly byly nahrazeny svorkovnicemi, osazenými na nehořlavých podložách a opatřenými protiprachovými krytkami. Ocelová konstrukce lustru byl připojena na zemnící kabel.
Všechny objímky byly osazeny skleněnými šešulemi.Na jedné misce z vnitřní strany, byla v průběhu restaurování, objevena datace 1868 – Prag a ještě jedno slovo, které jsme nerozluštili viz fotodokumentace.


Režim památky:
Zlacený povrch stačí pouze zbavit prachu, pokud možno co nejšetrnějším způsobem, např. ofouknutím, odsátím, oprášením peřím či opatrným setřením čistou suchou prachovkou.

Výměna zdrojů – výměnu žárovek provádí pouze osoba k tomu oprávněná, při
odpojeném zdroji!