Home Ukončené realizace Socha Genia SZM Opava Průběh restaurování sochy Genia Montáž Genia

Montáž Genia

 
 

Počátkem června byla socha Genia opět osazena zpět na kopuli SZM v Opavě.

 

Pro zpětné osazení musely být vyrobeny nové kotevní prvky, umožňující montáž i demontáž sochy.

 

Staré kotevní prvky, stav po demontáži sochy. Vlevo je krabička ve které byly dvě mince a nečitelné noviny z osmdesátých let minulého století.

 

Dílenská montáž sochy na nové kotevní prvky navržené statikem.

 

Nové kotevní prvky před zpětnou montáží měděného soklu.

 

V průběhu montáže měděného soklu sochy.

 

Měděný sokl, stav po restaurování.

 

Měděný sokl, stav po restaurování. Jak je patrné ze snímku, počasí nám zrovna nepřálo.

 

Celkový pohled na stav po restaurování.

 

Detail celku, před demontáží lešení.

 

Poslední rozloučení.