Home Restaurátorské práce Osvětlovací tělesa Městské divadlo Znojmo

Městské divadlo Znojmo

 
 

Restaurování osvětlovacích těles Městského divadla Znojmo.

V roce 2000 proběhlo restaurování osvětlovacích těles divadla ve Znojmě. Zajímavostí této realizace bylo, že se nedochoval hlavní lustr divadla přesto, že na půdě byla ještě zavěšovací konstrukce. Okolo centrální stropní mříže vzduchotechniky byla umístěna tříplamenná ramínka, která mohla pocházet z nedochovaného lustru. Po konzultaci s pracovníky památkové péče a městem bylo rozhodnuto obnovit hlavní lustr. Zpracoval jsem výtvarný i technický návrh hlavního lustru divadla, do kterého byla zakomponována dochovaná ramínka a který byl po schválení také realizován.


Celkový pohled do interiéru hlediště Městského divadla Znojmo, stav po restaurování a rekonstrukci hlavního lustru.


Detail hlavního lustru Městského divadla Znojmo.


Lustr ve foyeru.


Ramínka z hlediště.