Home Ukončené realizace Socha Genia SZM Opava Průběh restaurování sochy Genia Demontáž křídel a konstrukce

Demontáž křídel a konstrukce

 
 

Demontáž křídel a konstrukčních prvků sochy

 

Celkový pohled na sochu před demontáží křídel.

 

Pod křídly je přístupový otvor ke konstrukci.

 

Detail konstrukčních prvků v soše.

 

Vnitřní pohled na hlavní nosník od spoje dolů do nohy.

 

Spoj draperie a těla sochy. Trhací nýty jsou z pozdějších oprav.

 

Po uvolnění šroubového spoje na konstrukci a demontáži křídel se vysunuje hlavní nosník ze sochy.

 

Dutina zad po demontáži křídel a konstrukce.

 

Pohled do nohou sochy, po demontáži konstrukce.

 

Pohled do nosné nohy ze spodu, po demntáži konstrukce.