Home Restaurátorské práce Sochařská díla z kovu Jiřík z Poděbrad

Sochařská díla z kovu

 

Restaurování jezdecké sochy krále Jiříka z Poděbrad probíhalo v letech 1994 - 1996.


Stručný harmonogram celého průběhu restaurování
pomníku krále Jiřího z Poděbrad

Město Poděbrady


rok 1994
*

srpen 94 - restaurování kamenného soklu pomníku (demontáž festonů sochaři)
září 94 - první výzva k prohlídce sochy
říjen 94 - první prohlídka sochy
listopad 94 - předběžná zpráva o stavu sochy
prosinec 94 - restaurování měděných festonů ze soklu pomníku

rok 1995
*

leden 95 - restaurování festonů
první velké jednání v Poděbradech, z něhož vzešel další postup
duben 95 - restaurátorský průzkum ( asociace restaurátorů, Murus, VŠCHT )
květen 95 - montáž festonů na pomník
červen 95 - stereofotogrammetrické zaměření Cu pláště
žádost o dotaci MK vyvolání správního řízení ve věci obnovy památky
vyjádření Památkový úst.středních Čech
červenec 95 - druhé velké jednání v Poděbradech - vyhlášení výběrového řízení
srpen 95 - výběrové řízení
září 95 - podpis smlouvy zahájení demontáže měděného pláště
říjen 95 - konzultace o stavu nosné konstrukce
demontáž nosné konstrukce statické posouzení kotvení sochy do pomníku
listopad 95 - zazimování pomníku v Poděbradech
průzkumové práce v ateliéru odebrání vzorků na rozbory
konzultace ke schválení dalšího technologického postupu
zabezpečení výroby nových přírub a roznášecích desek
vykování kopií korozí poškozených částí nosné konstrukce
prosinec 95 - postupné očišťování částí Cu pláště a opravy poškozených míst
oprava a doplnění nosné konstrukce

*

leden 96 - pokračují postupné opravy jednotlivých poškozených dílů
Cu pláště
konstrukce hotová - povrchová úprava konstrukce
konzultace o dalším postupu - odstranění původní patiny nutné
z technologických důvodů
únor 96 - očišťování jednotlivých dílů Cu pláště po celém povrchu
stěhování konstrukce a stavba na dílně
počátek montáže Cu dílů na konstrukci


březen 96 - montáž a pasování jednotlivých opravených dílů na konstrukci
změna technologie montáže některých dílů na konstrukci tak, aby bylo odstraněno
letování na měkko jako montážní technologie a tím byla umožněna demontáž měděného
pláště bez použití „ plamene“.
konzultace na stanovení technologie umělé patinace sochy
duben 96 - probíhá montáž a pasování jednotlivých dílů na konstrukci
výroba kopií chybějících částí ( ukradených ) z jižního festonu
výroba chybějících částí ze sochy ( spona ,třapce ,ozdoba čepice )
oprava ruky ( nový ukazováček ) a další části
konzultace na stanovení dalšího postupu práce
květen 96 - pasování jednotlivých dílů na konstrukci
vytěsnění sochy proti vniknutí ptáků dovnitř
rozebrání sochy
červen 96 - povrchová úprava Cu pláště
drobné opravy festonů
povrchová úprava festonů
závěrečná montáž povrchově upraveného Cu pláště na konstrukci v Praze
opláštění nového roštu soklu mědí
montáž roštu na sokl v Poděbradech
doprava sochy do Poděbrad
usazení sochy na nosníky zakotvené v pomníku
úprava nosníků nohou koně
červenec 96 - dopasování Cu opláštění nohou koně na místě
montáž ostatních sejmutých částí sochy ( pravá přední noha koně, ocas ...)
montáž festonů na pomník
dopatinování opravených míst, sjednocení barevnosti a převoskování
oprava mříže předzahrádky
oprava žulového obrubníku předzahrádky
drobné opravy kamenného soklu
měděná schránka pro uložení listin, uzavření sochy
pamětní deska
srpen 96 - slavnosti „Krále Jiřího“ a odhalení pamětní desky

*


Socha je vytepána z měděného plechu, který je upevněn na ocelové konstrukci.

Pohled na vnitřní konstrukci směrem do krku koně.Pohled na zadní část sochy, deset let po restaurování, nám ukazuje, že přírodní (brochantitová) vrstva zelené patiny se teprve začíná vyvíjet.
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20