Home Restaurátorské práce Osvětlovací tělesa Měšťanská Beseda v Plzni

Osvětlovací tělesa

 

Měšťanská Beseda v Plzni


V letech 2002 - 2004 byly realizvzovány dvě etapy restaurování a výroby replik nedochovaných osvětlovacích těles z interiérů Měšťanské Besedy v Plzni.

     Nedochovaná osvětlovací tělesa byla rekonstruována na základě dohledaných archivních snímků, které jsou přiloženy ve fotodokumentaci.


Křižíkovy lustry v hlavním sále Měšťanské Besedy.

Restaurátorský průzkum osvětlovacích těles

Měšťanská Beseda v Plzni

II. etapa


Úvodem

V časopisu „Architektonické obzory“ v roce 1903 byla představena dokončená budova Měšťanské Besedy v Plzni. Z článku, který byl doplněn několika fotografiemi interiéru besedy, úvodem ocituji krátkou pasáž týkající se osvětlení:

„Budova osvětlována jest plynem a elektřinou. Plynem osvětlují se místnosti každodenně osvětlované, jsou to zejména veřejná kavárna, herna, kulečníková síň, restaurace, besední a spolkové místnosti s příslušnými schodišti, chodbami, záchody apod.

Elektrické světlo zavedeno jest pouze do místností representačních:do velké a malé dvorany, hlavního vestibulu se šatnami, foyeru a sálu pro veřejné účely. Elektrický proud přiváděn jest z transformační stanice umístěné v souterrainu nového městského divadla, kdež nalézá se i velká akkumulátorová batterie. Potřebný proud do divadla dodává městská elektrická centrála…

Z čísel rozpočtových zajímati budou následující:
1. Práce zednické…

6. Páce štukaterská a sochařská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.024 K
(Prof. Ant. Popp, J. Pekárek, K. Novák, sochaři v Praze, Otakar Walter, štukatér v Plzni)…

15. Práce malířská figurální . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 K
(Viktor Olíva, Vladislav Novák, akademičtí malíři v Praze, Duchoslav Krajíček, akad. malíř v Plzni)…

21. Vedení pro elektrické světlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 K
(František Křižík, továrník v Karlíně)…

23. Osvětlovací tělesa pro elektrické a plynové světlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 K
(Suda a Kotěšovec, výrobcové lustrů v Praze)…“

Tolik z uvedeného článku. Výčet firem, jež se podílely na realizaci projektu, a cen dodaných prací byl proveden po ukončení stavby. Představuje tudíž skutečně vynaložené náklady.

V této souvislosti stojí za povšimnutí skutečnost, že kromě velkých objemů prací zednických, tesařských, konstrukčních, dále centrálního topení a vnitřního zařízení budovy byla položka na osvětlovací tělesa jednou z nejdražších v rozpočtu stavby Měšťanské Besedy v Plzni.

II. etapa – osvětlovací tělesa

Druhá etapa se týká převážně těch částí objektu, které byly vybaveny elektrickým osvětlením už při otevření Měšťanské Besedy. Již citovaný článek v časopise Architektonické obzory uvádí:
„Budova osvětlována jest plynem a elektřinou. Plynem osvětlují se místnosti každodenně navštěvované; jsou to zejména veřejná kavárna, herna, kulečníková síň, restaurace, besední a spolkové místnosti s příslušnými schodišti, chodbami, záchody apod.
Elektrické světlo zavedeno jest pouze do místností representačních: do velké a malé dvorany, hlavního vestibulu se šatnami, foyeru a sálu pro veřejné účely…“

Předmětem restaurátorského průzkumu byly následující prostory:
přízemí: vstupní prostor, chodba (k malému sálu), malý sál, hlavní vestibul se šatnami, schodiště,
1. patro: foyer, velký sál (vstup do sálu, sál, jeviště, prostory balkónu) , Klostermannův sál.

Značení svítidel (vychází z velkého sálu od hlavních lustrů):
původní osvětlovací tělesa L + pořadové číslo (začíná hlavním lustrem velkého sálu)
původní nástěnná ramínka R + počet zdrojů (sál a balkón velkého sálu)
nová osvětlovací tělesa LN + pořadové číslo (začíná vstupem do velkého sálu)


Nová osvětlovací tělese
Přízemí
vstupní prostor závěsná penda s jedním zdrojem LN 8 1 ks
chodba k malému sálu závěsné pendy s jedním zdrojem LN 8 3 ks
malý sál osvětlen nepřímo zářivkami na římse LN 7

hlavní vestibul se šatnami lustr s pěti zdroji LN 6 1 ks
lustr se čtyřmi zdroji LN 5 1 ks
nástěnná svítidla se dvěma zdroji LN 4 2 ks
lustr nad schodištěm s třiceti dvěma zdroji LN 3 1 ks

1. patro
velký sál - balkón lustry se šesti zdroji LN 2 3 ks
- vstup lustry s pěti zdroji LN 1 3 ks
Klostermannův sál lustry s pěti zdroji LN 1 4 ks

Původní osvětlovací tělesa
velký sál hlavní lustry se sedmdesáti osmi zdroji L 1 2 ks
- čelo sálu vázy se slunečnicemi s pěti zdroji L 2 2 ks
- jeviště stropní svítidla s jedním zdrojem L 3 3 ks
- balkon (jeviště) stropní svítidla s jedním zdrojem L 4 7 ks
stropní svítidlo s deseti zdroji L 5 1 ks
foyer stropní svítidla s jedním zdrojem L 6 8 ks

velký sál - přízemí nástěnná ramínka se třemi zdroji R 3 14 ks
- balkon nástěnná ramínka se dvěma zdroji R 2 18 ks


Stav původních osvětlovacích těles

L 1 – Hlavní lustr (velký sál, 78 zdrojů, 2 ks)

Popis a stav
lustr tvoří 78 zdrojů seřazených do 6 okruhů (rozsvícení je však provedeno je na 3)
shora jsou to: vrcholový okruh se 6 zdroji bez skleněných stínítek
horní větší okruh s 12 zdroji se skleněnými stínítky do stran
- „ - menší se 6 zdroji bez - „ - orientovanými dolů
hlavní okruh s 36 zdroji se skleněnými stínítky do stran
zmenšený okruh s 12 zdroji se - „ - orientovanými dolů
dolní okruh se 6 zdroji se - „ - orientovanými dolů
Náčrt umístění zdrojů a hlavních rozměrů lustru (bez měřítka)

Popis hlavních lustrů

Konstrukce
Lustry jsou lehké konstrukce z ocelových trubek. Středová nosná trubka je v těle lustru kryta tlačenými díly z leštěné mosazi. Konstrukce, včetně závěsné tyče, je celkově kryta leštěnými trubkami, rovněž z mosazi, hladkými nebo s kanelováním. Délka závěsné tyče k vrchnímu tlačenému dílu lustru (viz předchozí obrázek) je cca 5 m.
Horní koruna lustrů a pásy jednotlivých kolon jsou tvořeny litými díly s ozdobami. Prstence kolon lustru se skládají z ornamentálních mřížek vzájemně spojených šroubovanými spoji. Spodní část lustrů tvoří litinoví andělé držící před sebou erby města Plzně. Trubky jsou doplněny litými rostlinnými motivy.

Rozmístění ramen se zdroji
Nezakryté zdroje vrcholového okruhu jsou na prstenci umístěny na krátkých trubkových ramínkách vztyčených směrem vzhůru.
Horní větší okruh s 12 zdroji se skleněnými stínítky je tvořen šesti dvojramínky směřujícími s ladným obloukem směrem dolů. Horní větší okruh se 6 zdroji je tvořen podobně jako vrcholový, tj. krátkými dolů směřujícími ramínky, bez skleněných stínítek.
Hlavní okruh s 36 zdroji tvoří 12 trojramínek, které směřují v oblouku směrem dolů. Pod nimi je, na spodní straně mříže hlavní kolony, umístěn zmenšený okruh, který tvoří krátká rovná ramínka s jedním zdrojem krytým skleněným stínítkem, směřující šikmo dolů.
Dolní okruh pod „nohama andělů“ tvoří 6 krátkých ramínek směřujících mírným obloukem dolů. Zdroje jsou kryty skleněnými stínítky.

Elektrická instalace
Elektroinstalace obou hlavních lustrů není zcela původní. Zapojení je provedeno pouze na 3 okruhy, přestože lustr tvoří okruhů 6. Obě tělesa byla pravděpodobně v období 60 až 70 let protažena novějšími vodiči. Objímky však zůstaly původní (porcelán / mosaz). Výška těchto objímek je nižší než výška dnes užívaných objímek

Skleněná stínítka
Skleněná stínítka na lustrech jsou původní (šátečkové opalínové sklo). Nejsou však kompletní, schází celkem 12 skel a minimálně 10 skel je poškozeno (praská nebo částečně odštípnutá). Držáky skel mají průměr 6 cm a výšku pouze 3 cm (při instalaci nových objímek tak zdroj přesáhne původní polohu ve stínítku).

Zavěšení lustrů
Kotvení je provedeno na dva trámy, které jsou do krovů pro tento účel přidány. Zavěšení lustrů je stavebních vrátcích, tento způsob však neodpovídá platným předpisům. Lustry nejsou po vytažení zavěšeny napevno, nýbrž visí na vrátcích, které tak zůstávají ve stálém tahu.

Váha lustru
Odhadovaná celková váha každého z obou lustrů je zhruba 700 kg.

L 2 – Vázy se slunečnicemi s pěti zdroji (čelo velkého sálu, 2 ks)

Popis
Svítidlo se skládá ze dvou samostatných částí. Velké keramické vázy s květinovými vzory a pětiramenného svítidla ve tvaru pěti slunečnic.
Kotvení ramen je provedeno na kruhové desce, která je uložena na vrcholu vázy. Jednotlivá ramena jsou zhotovena z mosazných trubek. K nim jsou (jako ke stonku) natvrdo připájeny z plechu vytepané slunečnicové listy a na vrcholu květ z cizelovaných tlačených dílů. Zdroje jsou umístěny ve středu každého květu, který je tvořen držákem na sklo a objímkou na zdroj.
Pět květů je rozmístěno do dvou řad nad sebou. V dolní části kytice je jeden velký květ uprostřed dvou malých. V horní části kytice jsou dva velké květy.

Poškození
Obě svítidla byla, s ohledem na jejich snadnou přístupnost, poškozena a následně neodborně opravena. Například odlomené listy nebyly připájeny natvrdo, což by si vyžádalo provést novou elektrickou instalaci a povrchovou úpravu ramen, nýbrž jen naměkko cínem. Povrch leštěných mosazných částí i částí z obecných kovů je narušen oxidací a pokryt krustou jejích produktů a nečistot.


Elektrická instalace
Objímky na obou svítidlech jsou původní. Vodiče již původní nejsou, mohou být v tělesech zhruba od 60. let. Světla jsou zapojena na jeden okruh. Vývody vodičů z váz a jejich připojení k elektrickému rozvodu je provedeno neodborně.

Skleněná stínítka
Skleněná stínidla nejsou zachována. Podle držáků skel se jejich velikost, a s největší pravděpodobností i tvar, shodovaly se skleněnými stínítky lustrů L4, L5 a L6.

Připevnění svítidel
Keramické vázy jsou postaveny v nikách a vlastní kovová část svítidel (kruhová deska s připevněnými rameny – stonky květin) je shora pouze položena do hrdla vázy.

L 3 – Stropní svítidla s jedním zdrojem (jeviště velkého sálu, 3 ks, možná původní)

Popis
Svítidlo je tvořeno tlačeným dílem a skleněnou mísou. Tvoří ji tlačená miska, v niž je upevněna objímka. Miska má rovný okraj v němž jsou aretační šroubky držáku skla. Svítidlo má strohý tvar bez jakýchkoliv ozdob.

Elektrická instalace
Ve světlech s jedním zdrojem jsou původní objímky. Krátké vodiče a svorky již byly v pozdějším období nahrazeny novějšími.

Skleněné stínidlo
Skla jsou původní. Mají tvar skleněné půlkulaté mísy. Mísa má na krčku osazení pro zachycení aretačními šrouby.

Připevnění svítidla
Kovová část svítidla je připevněna vruty do špalíků zasádrovaných v klenbě oblouku nad jevištěm.


L 4 – Stropní svítidla s jedním zdrojem (balkon nad jevištěm velkého sálu, 7 ks)

Popis a stav
Svítidlo tvoří tlačený díl z mosazného plechu a sklo ve tvaru koule. V kovové části svítidla je instalována objímka a držák skla. Svítidlo je bez zdobných prvků. Povrch leštěných mosazných částí i částí z obecných kovů je narušen oxidací a pokryt krustou jejích produktů a nečistot.

Elektrická instalace
Ve světlech s jedním zdrojem jsou původní objímky. Krátké vodiče a svorky již byly v pozdějším období nahrazeny novějšími.

Připevnění svítidla
Kovová část svítidla je připevněna vruty do špalíků zasádrovaných v klenbě oblouku nad jevištěm.

Skleněná stínítka
Skleněná stínítka ve tvaru koule z opalínového skla se nedochovala.

L 5 – Stropní svítidlo s deseti zdroji (balkon nad jevištěm velkého sálu, 1 ks)

Popis a stav
Svítidlo je subtilní trubkové konstrukce bez doplňujících zdobných prvků. Obrysově má zhruba tvar elipsy umístěné do obdélníkové štukové římsy. Ze středového tlačeného dílu s rostlinným motivem vycházejí do kříže čtyři krátká ramena z mosazné trubky. Ta se v úrovni soustředného kruhu tvořeného stejnou trubkou ohýbají k zemi. Ve směru delších stran obdélníku vybíhají v ose na obě strany dvě delší ramena, rovněž na konci skloněná k zemi. Po obou stranách dlouhých ramen jsou kratší esovitě prohnutá ramena procházející ze široka kruhem, sbíhající se k ose dlouhých ramen a opět se mírně rozbíhající do stran, šikmo k zemi. Na konci všech ramen jsou tlačené díly s aretačními šrouby na skleněná stínítka ve tvaru hladké koule.
Povrch leštěných mosazných částí i částí z obecných kovů je narušen oxidací a pokryt krustou jejích produktů a nečistot.

Elektrická instalace
Je pravděpodobně provedena nově. Připojení k rozvodu v objektu je provedeno pod středovou růžicí (tlačeným dílem) u háku. Objímky svítidla jsou původní (mosaz/porcelán)

Skleněná stínidla
Skla jsou původní. Jsou vyrobena s mírně matného skla ve tvaru koule s průměrem krčku 6 cm a osazením pro zachycení v držáku skel s aretačními šrouby.

Zavěšení svítidla
Toto svítidlo je zavěšeno na centrálním háku, který je skryt pod středovou růžicí. Dlouhá ramena jsou rovněž jištěna ke stropu.

L 6 – Stropní svítidla s jedním zdrojem (foyer, 8 ks)

Popis a stav
Svítidla jsou umístěna do středu štukového květinového motivu. Jsou proto velmi jednoduchá. tvoří je pouze mosazný tlačený díl bez ozdobných prvků, na který je připevněna objímka pro jeden zdroj. Původně byla povrchová úprava svítidel leštěná mosaz, nyní je zoxidována a pokryta malířskými nátěry.

Elektrická instalace
Korpus svítidla kryje pouze svorku a krátké připojení objímky k elektrickému rozvodu. Lze předpokládat, že původní vodiče a svorky jsou v některých případech nahrazeny novějšími. Objímky jsou původní.

Skleněná stínidla
Svítidla byla koncipována jako holé zdroje, bez skleněného stínítka.

Zavěšení svítidla
Tlačený díl, tvořící tělo svítidla, je kotven vruty do dřevěných špalíků ve stropě.

R 3 – Nástěnná ramínka se třemi zdroji (přízemí velkého sálu, 14 ks)

Popis a stav
Ramínka jsou umístěna na stěnách a sloupech kolem celého velkého sálu. Svítidlo tvoří litý složitě tvarovaný štítek s květinovými motivy. Z jeho nejširší části vystupuje kanelovaná růžice, z té vystupuje do prostoru svinutý dvojlist. Z něho vycházejí tři trubková esovitě se rozbíhající ramínka a jedna vzhůru, zpět ke štítku, stočená voluta s lístky a motivem květu. Jednotlivá ramena jsou zakončena držáky na sklo (průměr 6 cm, výška 3 cm). Zdroje jsou kryty skleněnými stínítky, shodného tvaru se skly na hlavních lustrech.

Elektrická instalace
Ramínka jsou osazena původními objímkami (mosaz/porcelán). Vodiče nejsou původní, byly v průběhu let nahrazeny novějším typem (pravděpodobně v 60. letech). Litinový štítek svítidla a dřevěná podložka kryjí připojení vodičů ramen k elektrickému rozvodu objektu.

Skleněná stínítka
Původní skla mají tvar rozevřeného květu zvonečku a jsou vyrobena z šátečkového opalínového skla. Jejich tvar je shodný se skly hlavních lustrů, květinových váz a ramínek se dvěma zdroji.

Zavěšení svítidla
Litý tvarovaný štítek ramínka, je vruty přišroubován na dřevěné podložce. Tvar dřevěné podložky je oválný, neodpovídá však rozměrově štítku, který ji v horní části přesahuje. Dřevěná podložka je vruty kotvena do stěn velkého sálu (do zasádrovaných dřevěných špalíčků). Některá ramínka mají vytržené kotevní vruty a jsou uvolněná

R 2 – Nástěnná ramínka se dvěma zdroji (balkón velkého sálu, 18 ks)

Popis a stav
Ramínka jsou umístěna na stěnách a sloupech balkónu velkého sálu. Tvoří je litý složitě tvarovaný štítek s květinovými motivy. Z jeho nejširší části vystupuje kanelovaná růžice, z níž vystupuje do prostoru svinutý dvojlist. Z něho vycházejí dvě trubková ramen esovitě se rozbíhající od sebe a jedna vzhůru, zpět ke štítku, stočená voluta s lístky a motivem květu. Obě ramena jsou zakončena držáky na sklo (průměr 6 cm, výška 3 cm). Zdroje jsou kryty skleněnými stínítky, shodného tvaru se skly na hlavních lustrech, vázách a ramínkách se třemi zdroji.

Elektrická instalace
Ramínka jsou rovněž osazena původními objímkami (mosaz/porcelán). Vodiče byly v průběhu let nahrazeny novějším typem (pravděpodobně v 60. letech). Litinový štítek svítidla a dřevěná podložka kryjí zapojení vodičů ramen a elektrického rozvodu v objektu.

Skleněná stínítka
Původní skla mají tvar rozevřeného květu zvonečku a jsou vyrobena z šátečkového opalínového skla. Jejich tvar je shodný se skly hlavních lustrů, květinových váz a ramínek se dvěma zdroji. Mnoho skel již nejsou původní, bylo jimi pravděpodobně zásobováno přízemí sálu a hlavní lustry. Původní skla jsou nahrazena několika typy skel, které byly v té které době dostupné.

Zavěšení svítidla
Litý tvarovaný štítek ramínka, je vruty přišroubován na dřevěné podložce. Tvar dřevěné podložky je oválný, rovněž neodpovídá rozměrově štítku, který ji v horní části přesahuje. Dřevěná podložka je vruty kotvena do stěn velkého sálu (do zasádrovaných dřevěných špalíčků).
Téměř polovina ramínek se dvěma zdroji má vytržené kotevní vruty ze stěn a v podstatě visí na „vodičích“.

Stavem a popisem svítidel označených LN 1 až LN 8, která byla v průběhu let postupně instalována do prostor, jež jsou předmětem II. etapy rekonstrukce Měšťanské Besedy v Plzni, se tento restaurátorský průzkum nezabývá. Pro úplnost však a pro dokreslení světelnotechnického řešení vstupního prostoru, chodby, malého sálu, vestibulu se šatnovým prostorem, schodiště a Klostermannova sálu přikládám ke všem novodobým svítidlům pouze fotodokumentaci.


 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18