Home Restaurátorské práce Sakrální předměty Velká monstrance z Chrudimi

Velká monstrance z Chrudimi

 
 

Velká stříbrná monstrance z Chrudimi


Na žádost Královehradecké diecéze, jsem zpracoval následující restaurátorský záměr, na konzervační restaurátorský zásah pro velkou stříbrnou monstranci z Chrudimi. Monstrance bude vystavena v expozici výstavy "Umění české reformace", kterou pořádá Správa Pražského hradu v Císařské konírně v termínu od 16.12.2009 do 4.4.2010. Restaurátorský zásah je zaměřen hlavně na zabezpečení monstrance a byl zpracován pouze na základě fotodokumentace.

Restaurátorská zpráva
Datace: 1632, rozsáhlé mladší úpravy v 18. a 19. století
Majitel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim
Identifikační číslo:
Číslo ÚSMKP:
Materiál: stříbro, měď (noha), skleněné imitace drahých kamenů, sklo
Technologie zpracování: stříbro lité, tepané, skládané a zlacené, noha-měděná postříbřená galvanoplastika
Rozměry: výška 153 cm, průměr nohy 37,5 cm
Značení: David Klement z Kutné Hory – zlatník,
repuncy na fiálách a dva na zlaceném křížku(CB,FR)


Popis

Ranně barokní tříetážová monstrance má gotické tvarosloví středověkého třívěžového ostensoria. Ústřední postavou sochařské výzdoby monstrance je soška Krista Trpitele ve střední jehlancové vížce a figurka Panny Marie adorované anděly stojícími na obláčkových sloupech ve střední partii. Figurální výzdoba spodních balkonů se nedochovala, na horních balkonech jsou postavy dvou světců, které představují zřejmě sv. Norberta a sv. Františka. Okolo prosklené středové schránky na lunulu, zdobenou imitacemi drahých kamenů a slunečným paprsčitým pozadím, vyrůstá stylizovaná gotická architektura lomených oblouků opěrného systému katedrál s věžicemi, fiálami a baldachýnovými stříškami. Polygonální půdorys základny spodní galerie akcentují tři rizalitové výběhy. Na dně základny je značení 1894 27.9. opravil a zařídil Emanuel Morávek-levá část, zlatník v Chrudimi Josef Konvář-pravá část. Osmilaločná noha s aplikacemi andílčích hlav je měděná postříbřená galvanoplastika, dle prvkové analýzy provedené metodou rentgenové fluorescence (viz příloha). V literatuře se uvádí, že po roce 1811 byla původní stříbrná rekvírovaná noha nahrazena cínovou. Datace, kdy došlo k nahrazení cínové nohy soudobou měděnou postříbřenou galvanoplastickou nohou, není známa.
Stav před restaurováním:

Povrchová úprava:

Nepůvodní měděná noha byla žárově postříbřena. Na některých dílech monstrance byla použita povrchová úprava stříbra žárovým zlacením. Informace o předcházejících restaurátorských zásazích se nedochovaly, ale pravděpodobně nebylo zlacení v ohni galvanicky přezlaceno.
Na stříbrném i zlaceném povrchu se vyskytovaly korozní produkty stříbra, které vytvářely tmavé skvrny téměř po celé ploše monstrance. U kvítků stříbrných proutků byly patrny zbytky barevného pigmentu (červeného a modrého).


Montáž, spojovací materiál a mechanická poškození:

Konstrukce monstrance byla poškozena především díky chybějícímu úchytu pro uchycení horního balkonu pravého křídla k spodnímu sloupoví monstrance, čímž došlo k uvolnění celé střední partie druhého patra a tedy i patra třetího (střední jehlancové vížky). Monstrance je složená z jednotlivých dílů, které se do sebe zasunují a fixují se stříbrným šroubovým spojem většinou s nemetrickým závitem.

Monstrance byla demontována na jednotlivé díly. Některé díly byly mechanicky poškozeny:

- prasklý stříbrný proutek u krouceného stonku na pravé straně monstrance - opraveno letováním stříbrnou pájkou
- prasklý spoj a vytržený nýtek ve spodní části pravé jehlancové věžice – opraveno letováním stříbrnou pájkou vložením Ag plíšku tvaru V
- ulomený kus zlaceného paprsku u prvního plánu slunečného paprsčitého pozadí – bude opraveno při celkovém restaurování monstrance (ulomená část paprsku je dodána v ochranném obalu spolu s monstrancí)
- ulomený úchyt pro uchycení horního balkonu pravého křídla k spodnímu sloupoví monstrance, tento byl při předešlém neodborném zásahu vletován cínem do pozlaceného dekoru ohrádky balkonu, který byl tímto zásahem poškozen (viz foto) -opraveno podložením úchytu mosaznými plíšky a přišroubováním mosaz. šroubky k pozlacenému dekoru ohrádky balkonu
- ulomený úchyt pro uchycení horního balkonu levého křídla- úchyt byl v minulosti podložen stříbrnými plíšky, k úchytu přiletovány, ke křídlu přinýtovány.
- uvolněné nebo částečně ulámané krapny uchycující skleněné imitace drahých kamenů okolo schránky s lunulou, některé ozdoby jsou z předchozího zásahu pájeny cínem
- některé zlacené fiály měly ulomenou špičku
- přední Ag kroucený trojstonek s kvítky ve střední partii druhého patra je letován cínem- letování bude odstraněno při celkovém restaurování monstrance
- poškozený pozlacený dekor ohrádky ve střední partii druhého patra monstrance
- stříbrné sloupky ve druhém patře monstrance jsou znečištěny cínem, prolomené spoje, železné drátky pro pevnější uchycení závitu
- čelo základny spodní galerie má prasklý rám, který je podložen Ag plíškem, připájen stříbrnou pájkou, levý anděl má přinýtovaný a uvolněný heft, pravý anděl má nově vytepané a vycizelované křídlo připájeno stříbrnou pájkou, ozdoba v čele pod bílým kamenem chycena na šroub, letováno cínem-nedrží; ozdoba je prasklá, snýtovaná a podložena plíškem, chybí i její částChybějící díly:

1. Horní břevno vrcholového kříže
2. Dvě sošky v postranních balkonech
3. Stříbrná zadní fiála na levém křídle pod jehlancovou věžicí
4. Spojový materiál u prostřední jehlancové věžice -2 matice + 2 šroubky –doplněny 2 novými Ag maticemi a  2  mosaznými postříbřenými šroubky
5. Obláčkové sloupy s anděly adorující Pannu Marii- 3 matice-doplněny 3 nové Ag maticemi
6. Zdobení okolo schránky s imitacemi drahých kamenů- ze sestavy chybí 7 ks ozdob s kameny a 9 ks kamínků
7. Zadní Ag kroucený trojstonek ve střední partii druhého patra

Restaurátorský postup

• úplná demontáž a fotodokumentace stavu před restaurováním
• mechanické opravy a doplnění chybějících částí u některých částí monstrance:
  1.oprava ulomeného úchytu pro uchycení horního balkonu pravého křídla k spodnímu sloupoví monstrance, podložením úchytu mosaznými plíšky a přišroubováním mosaz. šroubky k pozlacenému dekoru ohrádky balkonu
  2. oprava prasklého spoje a vytrženého nýtku ve spodní části pravé jehlancové věžice – opraveno letováním stříbrnou pájkou vložením Ag plíšku tvaru V
  3. oprava prasklého stříbrného proutku u krouceného stonku na pravé straně monstrance – opraveno letováním stříbrnou pájkou
  4. doplnění chybějícího spojového materiálu - u prostřední jehlancové věžice -doplněny 2 nové Ag matice a 2 mosazné postříbřené šroubky a u obláčkových sloupů s anděly adorující Pannu Marii-doplněny 3 nové Ag matice

• čištění povrchu komerčním přípravkem Sidol
• čištění ultrazvukem v odmašťovací lázni EKASIT
• opakovaný oplach destilovanou vodou
• sušení předmětu
• fixace povrchu mikrokrystalickým voskem
• závěrečná montáž do celku a dokumentace
• fotodokumentace předmětu po restaurátorském zásahu
• restaurátorská zpráva


S ohledem na to, že monstrance bude vystavena v expozici „Umění české reformace“, kterou pořádá Správa Pražského hradu v Císařské konírně v termínu od 16. 12. 2009 do 4. 4. 2010, byl proveden pouze konzervační restaurátorský zásah pro přípravu a zabezpečení monstrance pro výstavní účely, proto byl povrch zafixován prozatím mikrokrystalickým voskem a ne lakem. V průběhu konzervačního zásahu byl proveden průzkum pro další postupy pro případné celkové zrestaurování monstrance.Režim památky

Předmět by měl být uložen při stabilní teplotě kolem 18° C s maximálním kolísáním v rozmezí 5° C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí přesáhnout 65 % a kolísání relativní vlhkosti smí být pouze minimální. Při přenášení předmětu do prostor s rozdílnou teplotou a relativní vlhkostí vzduchu, je nutné předmět uchovávat v uzavřeném prostoru s regulovanou atmosférou, aby nedošlo ke vzniku rosného bodu a srážení vlhkosti na povrchu předmětu.
Repuncy na jednom z vrcholových křížků.


Cínem vletovaný ulomený úchyt pro uchycení horního balkonu pravého křídla, stav před restaurováním.


Oprava ulomeného úchytu pro uchycení horního balkonu pravého křídla, stav v průběhu restaurování.


 Levé jřídlo, stav před restaurováním.


Střed monstrance se schánkou pro lunulu, stav v průběhu restaurování.


Noha monstrance v průběhu restaurování, po vyčištění a navoskování.


Vrcholový kříž s chybějícím břevnem, stav po restaurování.


Soška Krista Trpitele ve střední jehlancové vížce, stav po restaurování.


Středová část monstarnce, stav po restaurování.


Monstarnce po restaurování.