Home Restaurátorské práce Sochařská díla z kovu Sochy z mostu v Českém Krumlově

Sochy z mostu v Českém Krumlově

 

 

 

Restaurátorská zpráva


Litinové sochy

Jana Nepomuckého a Kalvárie

Na Lazebnickém mostě V Českém Krumlově
Pasířství Houska & Douda
Květen 2009
Restaurátorská zpráva


Předmět restaurování:
Litinové sochy J.Nepomuckého a Kalvárie z Lazebnického mostu
Umístění: Lazebnický most v Českém Krumlově

Kraj: jihočeský, Český Krumlov

Objednatel: Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, Český Krumlov 381 01

Zhotovitel: Houska + Douda s.r.o., Oty Pavla 246, Buštěhrad 273 43

Zodpovědný restaurátor: Ivan Houska
oprávnění k restaurování MK č. 253/94, MK č. 12041 /1999
Identifikační číslo: č. ÚSMKP 19931 /3-1192
Materiál: šedá litina
Závazné stanovisko: č.j NPÚ-331 /1697/2008
Realizace: duben, květen, 2009

Dřevěný most, jenž je v této poloze doložen již ve 14 století, byl zhotoven ve 30 letech 19. století a poté několikrát upravován. Stávající litinové plastiky jsou na místě starších kamenných z konce 17. století , respektive druhého desetiletí 18 století. Jejich datace je 1832,1835.


Jan Nepomucký

Datace: rok 1835
Umístění: Lazebnický most v Českém Krumlově
Identifikační číslo: č. ÚSMKP 19931/3-1192 ?
Materiál: šedá litina
Rozměry: výška 180 cmPopis
Na stupňovité architektuře s textem stojí postava světce s atributy. Na stupňovitém soklu je text: SANCTO.IOANI.NEPOMVCENO.

PRAEPOSITI.CIVESQVE.DEVOTE.

POSVERVNT.

S chronogramem, obsahujícím letopočet 1835.


Stav před restaurováním

Sokl Jana Nepomuckého je složen z dvou na sobě volně položených litinových kvádrů s nápisem. Socha je pak šroubována na třetí kvádr se středovou kulatinou, která zajišťuje vystředění osazení kvádrů. Socha je odlita ze třech hlavních dílů, hlava, trup a nohy, Do trupu jsou pak ještě samostatně připevněny ruce. Spoje byly tmeleny. Povrchová úprava je degradovaná. Litina vykazuje celou řadu mechanických poškození. Hlavně ve spodní části jsou praskliny, které jsou zapříčiněny technologickými nedostatky při odlévání. Praskliny byly již bodově vařeny. Chybí svatozář a palmová ratolest. Původní povrchová úprava byla suříková barva a vrchní černý grafitový nátěr (viz stratigrafie)


Restaurátorský postup:

• Dokumentace stavu před restaurováním
• Demontáž sochy a transport do dílny
• Odběry vzorků a provedení stratigrafie
• Demontáž hlavy a soklu sochy
• Mechanické odstranění degradovaných zbytků povrchové úpravy a tmelů, jemným tryskáním s okamžitým uzavřením povrchu základovou barvou plněnou zinkovým prachem ZN primer.
• Mechanické opravy poškozených míst a trhlin. Trhliny byly vybroušeny a zavařeny niklovými elektrodami NiFe-Ci-A1, v místech kde litina pěnila a praskala, bylo použito vaření bronzovým drátem. Sváry byly přebroušeny a zatemovány. Krátery po korozi a chyby v odlitku, byly přetmeleny dvousložkovým epoxidovým tmelem Rapid.
• Doplnění chybějících atributů. Palmové ratolest a hvězdy svatozáře byly zhotoveny z měděného plechu, pozlaceny plátkovým 24 karátovým zlatem na podkladový mixtion.
• Povrchová úprava restaurované sochy byla na základě výsledků stratigrafie provedena dvěma vrstvami základní zinkové barvy Zn primer a dvěma vrstvami vrchní grafitové barvy.
• Zpětná montáž na místo a závěrečná dokumentace. Dosedací plochy architektury nebyly tmeleny, aby bylo umožněno větrání a odpařování vysrážené a zateklé vody.
• Restaurátorská zpráva
Kalvárie

Datace: rok 1835
Umístění: Lazebnický most v Českém Krumlově
Identifikační číslo: č. ÚSMKP 19931/3-1192 ?
Materiál: šedá litina
Rozměry: cca výška 300 cm
Popis
Na stupňovité architektuře s textem je vztyčen kříž s korpusem Ježíše Krista a nápisovou tabulkou.


Popis- stav před restaurováním
Na dvakrát odskočené stupňovité architektuře s textem je vztyčen kříž s korpusem Ježíše Krista a nápisovou tabulkou. Čelní strana kříže je odlita z litiny s kresbou let dřeva. Kříž je ze zadní strany zesílen válcovaným U profilem sešroubovaným s litým křížem. Korpus Ježíše Krista je odlit ze tří dílů, tělo s hlavou, ruce jsou lity samostatně a připevněny pomocí vnitřní konstrukce k tělu. Povrchová úprava je degradovaná, místy vylézají puchýře korozních produktů. V povrchu soklu jsou již z výroby značné jamky, které byly tmeleny. V soklu jsou též praskliny, které jsou dříve bodově vařeny a přetmeleny. Na Kristu nebyly dohledány žádné nové trhliny. Původní povrchová úprava byla suříková barva a vrchní černý grafitový nátěr (viz stratigrafie). Při demontáži Krista se nám nepodařilo sejmout kříž s architekturou. Kříž je pravděpodobně zalit do betonového soklu.

Restaurátorský postup:

• Dokumentace stavu před restaurováním
• Demontáž korpusu Ježíše Krista a transport do dílny. Kříž s litinovou architekturou byl ponechán na místě.
• Odběry vzorků a provedení stratigrafie
• Mechanické odstranění degradovaných zbytků povrchové úpravy, jemným tryskáním s okamžitým uzavřením povrchu základovou barvou plněnou zinkovým prachem.
• Mechanické opravy poškozených míst a trhlin, revize kotevních a konstrukčních prvků. Nerovnosti v odlitku a korozní krátery, byly tmeleny dvousložkovým epoxidovým tmelem Rapid.
• Povrchová úprava restaurované sochy byla na základě výsledků stratigrafie provedena dvěma vrstvami základní zinkové barvy Zn primer a dvěma vrstvami vrchní grafitové barvy.
Stejným způsobem bylo provedeno restaurování na místě ponechaného kříže s architekturou.
• Zpětná montáž na místo a závěrečná dokumentace. Dosedací plochy architektury nebyly tmeleny, aby bylo umožněno větrání a odpařování vysrážené a zateklé vody.
• Restaurátorská zpráva

Doporučený režim památky:
Jednou za rok nechat prohlédnout pomník odborným pracovníkem se zaměřením na stav povrchové úpravy a použitých tmelů.

CIIMVCIICIVVDVVV
MDCCCVVVVVVIIIII
MDCCCXXXV
1835

SANCTO.IOANI.NEPOMVCENO.

PRAEPOSITI.CIVESQVE.DEVOTE.

POSVERVNT.


Dne 24.3.2009 proběhla demontáž soch.


Odběr vzorku barvy z korpusu za účelem provedení stratigrafie.


Demontovaná hlava světce.


Praskliny litiny na draperii J. Nepomuckého.


Vybroušený klín před svárem.


Sváry na poškozené části drapérie.


Stav po restaurování v průběhu doplňování chybějících atributů.


Palmová ratolest v pravé ruce.


Atributy jsou vyrobeny z mědi a budou pozlaceny plátkovým zlatem. 
 
Pohle na sochu Jana Nepomuckého - stav po restaurování a osazení na most.
 
Pohled na Krista po restaurování  a po montáži na místo.
 
Architektura pod Kalvárií , stav po restaurování.
 
Doplněné zlacené atributy Jana Nepomuckého.
 
Socha krista v průběhu restaurování - tmelení prohlubní  a kráterů v litině, vzniklých při odlevání ,nebo následkem koroze materiálu.
 
Kříž po očištení starých nátěrů. Na litinovém kříži je vidět struktůra kresby dřeva. Původně byl kříž dřevěný.
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12