Home Restaurátorské práce Sochařská díla z kovu Léda s Labutí

Léda s Labutí

 
 

Restaurování bronzového sousoší "Léda s labutí" 1997předmět restaurování -
Bronzová plastika od Břetislava Bendy (1897-1978) Léda s labutí v životní velikosti, z roku 1961, inspirovaná starořeckou milostnou bájí o ženě sparťanského krále Tyndarea, kterou svedl Zeus, proměněný v labuť. Z jejich vztahu se zrodila krásná bohyně Helena. Břetislav Benda je v poděbradském parku zastoupen ještě dalšími plastikami - lyrickými ženskými akty.

*

stav před restaurováním -
1) defekt estetický -
za třicet let expozice sochy v městské atmosféře, zřejmě bez rekonzervace, se na povrchu bronzu vytvořila přírodní patina (světlý brochantit a tmavší antlerit) esteticky rušivá, vzhledem k pruhům tvořícím se na svislých plochách. Na stehnech Lédy jde zabarvení patiny až do červena zřejmě od zbytků korozních produktů železa z vodovodních trubek. Protože vodotrysk není stále v provozu, strhává tlak vody, při spuštění, rez z vnitřních stěn vodovodních trubek.
2) defekt funkční -
vnitřní rozvod vody do trysky umístěné v zobáku labutě je buď ucpán, nebo je měděná trubka, kterou je rozvod proveden, zarostlá vodním kamenem a nečistotami.

*

restaurátorský záměr -
přírodní patinu nesundávat, povrch omýt a jemně mechanicky odstranit usazeniny a krusty, opravit či vyměnit měděnou trubku jako vnitřní rozvod vody, barevně povrch sjednotit umělou patinací na bázi polysulfidů, povrch vykracovat mosazným kartáčem a fixovat voskem, který musí být dobře rozleštěn. Vzhledem k relativně snadné dostupnosti sochy, doporučuji sochu pravidelně jednou ročně rekonzervovat.

*


Zápis z konzultace

Dne 1.dubna 1997 se konala v pasířské dílně firmy Houska & Douda konzultace o průběhu restaurátorských prací na sousoší Léda s labutí od sochaře B.Bendy. Bylo konstatováno, že vzhledem k nemožnosti protáhnout vnitřkem labutě nový rozvod vody pro fontánu, aniž by se socha otvírala, bude nutno otevřít krk labutě. Vzniklým otvorem bude možno uvolnit vnitřek sochy (zbytek původního rozvodu a zbytky drátů původně držících jádro), po té bude instalován nový rozvod vody a otvor uzavřen. Tímto zásahem bude ovšem porušena původní patina a buď se podaří nově přeciselovanou část barevně sjednotit se sochou a nebo se bude muset řešit patina na soše kompletně nově.

    Patina byla nakonec lokálně opravena a po několika letech expozice se  povrch sjednotil s přirozenou patinou.


Celkový pohled na sochu ze zadní strany, po několika letech expozice.

    Tři roky po našem restaurátorském zásahu byla socha neznámými vandali  svržena z kamenného soklu do bazénku. Pádem byla poškozena křídla labutě, která na několika místech praskla. A tak jsme toto sousoší restaurovali v několika letech dvakrát.