Home Restaurátorské práce Sakrální předměty Relikviáře a svícny z Lorety v Hájku

Relikviáře a svícny z Lorety v Hájku

 
 


Třetí etapa restaurování barokního oltáře z Lorety františkánského kláštera

v Hájku u Červeného Újezdu

    V roce 2007 proběhla první etapa restaurování dochovaných částí barokního oltáře - restaurování antependia.

    V roce 2008 proběhla druhá etapa restaurování částí barokního oltáře - svatostánek a medailony.

    V roce 2009 proběhla třetí etapa restaurátorských prácí na oltářních svícnech a relikviářových skřínkách.


Restaurátorská zpráva- velké oltářové svícny a relikviářové skříňkyZadavatel: Provincie bratří františkánů

Restaurátorské práce: Houska & Douda s.r.o

Předmět restaurování: 6ks. svícnů a 6ks. Relikviářů

Spolupráce: Zuzana Berndtová

Zodpovědný restaurátor: Ivan Houska oprávnění k restaurování MK. č. 253/94, MK. č.
12041 /1999

Restaurátorské práce na dřevěném korpusu provedl restaurátor s příslušnou licencí pan Václav Vondráček.
© Ivan Houska 2009Přílohy: Fotodokumentace
Zpráva o provedení analýzy


Zpracoval : Ivan Houska
Na Buštěhradu dne 3.9.2009Velké oltářní svícny (6 ks)

Majitel : Provincie bratří františkánů

Lokalita : Hájek u Červeného Újezdu

Materiál : mosaz, dřevo

Technologie zpracování : tepání, tlačení, cizelování, lití, stříbření

Rok výroby : první polovina 18. století

Rozměry : výška 70cm, šířka 23cm


Předmět restaurování:

Jedná se o šest svícnů montovaných na středový železný trn. Svícny se skládají z patnácti litých, tlačených a tepaných částí. Vyrobeny jsou z mosazi s vyšším obsahem mědi, kolem 70%. Povrchově jsou upraveny stříbřením. Původně byly postříbřeny v ohni, ale při restaurování v 50. letech byly přestříbřeny galvanicky. Nohy svícnů jsou zdobeny tepaným ornamentem z akantu a květin. Tepané části těla svícnů jsou místy deformované a popraskané. Povrch svícnů je pokryt nečistotami a korozními produkty stříbra a mědi.
Na lemování dvou misek svícnů jsou vyražené nápisy zaznamenávající minulé restaurátorské zásahy:
- na jedné- „OBNOVENO ½ 1950 FRANT. PODZIMEK PRAHA 1“
- na druhé- „DIESE IO : LEUGTER : SEIИT : REИOVIRT∙ WORDEИ DURCH F: WEИTZEL ∙ TRI ∙ KA : 1739.“


Stav před restaurováním:

Při prvním ohledání bylo viditelné místní napadení korozními produkty mědi. Černé oxidy stříbra se objevují po celém povrchu svícnů.
Po demontáži byly objeveny na čtyřech miskách, mezi tělem a krkem svícnu z nepohledové strany vyryté nápisy zaznamenávající předchozí restaurátorské zásahy z roku 1950- „31/I 1950“, „1/2 1950“, „3/I 1950 HYBŠ“ a „OBNOVENO 31/1 1950“.
Původní číselné značení na svícnech není směrodatné k montáži svícnů.
Praskliny, převážně na tepaných částech svícnu, byly při předchozích opravách z vnitřní strany podložené připájeným postříbřeným plíškem. Tepané části svícnů jsou částečně deformované. Jinak je materiál v zachovalém stavu, ačkoli díky jeho stáří musíme jednat velmi opatrně, protože by mohlo při vyrovnávání deformací dojít k jeho poškození.
Spojovací materiál nohou je řešen několika způsoby - šestibokými matkami, čtyřbokými matkami a plíšky se závitem. Některé nohy svícnů mají stržený závit, tudíž jsou uvolněné a protáčí se.
Jeden svíčkový trn měl ztržený závit a proto byl k misce přiletován cínem.
Na trny svícnů byly volně nasunuty různé misky pro snadné čištění svícnů od vosku. Tyto misky byly pouze čtyři a tvarově neodpovídaly miskám svícnů.
Lité a soustružené prstence krku svícnu, mají dřevěné vyložení, aby seděli na středu osy svícnu. U některých dílů dřevěné vyložení chybí.


Postup restaurátorských prací:

Svícny byly demontovány na jednotlivé části a to na stříbřené díly svícnu, dřevěné vložky a železný trn.
Železné trny byly napadeny korozí, proto byly mechanicky očištěny, tanátovány a převoskovány.
Deformované tepané části těla svícnů byly částečně vyrovnány. Mechanicky byly odstraněny předešlé opravy cínem na částech jednoho svícnu.
Čištění postříbřeného povrchu bylo prováděno v ultrazvukové lázni. To se provádělo po dobu několika minut (cca 10 – 20 min). Poté se připravila pasta kašovité konzistence z 28% čpavkové vody a plavené křídy. Byla nanesena na čištěnou část a poté kartáčovaná jemnými kotoučky z prasečích štětin pomocí ruční frézky.
Po očištění celého předmětu a zbavení všech korozních produktů jsme jej opláchli pod tekoucí vodou, abychom ho zbavili většiny křídy a opět vložily do ultrazvukové lázně k úplnému dočištění a vyplavení usazené křídy a čpavku.
Dalším krokem byly oplachy v destilované vodě. Poté se předmět opláchnul lihem. Zaschlá voda by vytvořila po zaschnutí matné skvrny, zato líh, který vodu vytěsní, se odpaří bez zanechání skvrn.
Sušení probíhalo v horkovzdušné troubě. Po těchto procesech už nesmí předmět přijít do kontaktu s kůží, proto museli být při další manipulaci použity bavlněné rukavice.
Lakování bylo prováděno v čistém a neprašném prostředí. Lak – Paraliod B72 v xylenu byl nanesen v tenkém filmu. Předmět jsme nechali po 24 hodin v neprašném prostředí, aby lak zcela zaschl.
Do litých prstenců, kterým chyběly dřevěné výplně, jsme vyrobili nové výplně, aby nedocházelo k jejich vyosení.
Nepůvodní volné misky byly nahrazeny novými, které byly kovotlačitelsky vyrobeny z mosazi. Jejich tvar je shodný s původními miskami, takže pohledově neruší. Povrchově byly nové misky upraveny galvanickým stříbřením.Relikviářové skřínky (6 ks)

Majitel: Provincie bratří františkánů

Lokalita: Hajek u Červeného Újezdu

Materiál: mosaz, dřevo, textil, sklo

Technologie zpracování: tepání, tlačení, cizelování, zlacení a stříbření v ohni

Rok výroby: první polovina 18. století

Rozměry:

nástavce nad relikviáře-
šířka 28cm
hloubka 12cm
výška 47cm

menší relikviáře-
šířka 57cm
hloubka 14cm
výška 18cm

větší relikviáře-
šířka 70cm
hloubla 27cm
výška 18cm


Předměty restaurování:

Jedná se o dva nástavce nad relikviářové skříňky a dva menší skříňkové relikviáře s ostatky, které byly umístěné nade dveřmi v oltářové stěně. A dva větší skříňkové relikviáře s ostatky, které stáli po stranách svatostánku na oltářním stole. Všechny díly jsou vyrobeny jako pravé a levé, jelikož stojí po bocích svatostánku.
Stejně tak jako u všech ostatních dílů oltáře byly zlacené a stříbřené části v 50. letech galvanicky nově pokoveny.


Dva nástavce nad relikviáře:

Dřevěné korpusy jsou osazeny postříbřenými plechy s tepaným ornamentem z akantu, mušlí a květin. Dolní části jsou lemované profilovanými zlacenými římsami. Na pohledově čelních římsách jsou osazeny dvě postříbřené ozdoby, které zakrývají dělení říms. V oknech relikviáře jsou zasazena skla, přičemž jedno z vrchních skel chybí.


Dva menší skříňkové relikviáře s ostatky:

Dřevěné korpusy jsou osazeny postříbřenými plechy s tepaným ornamentem z akantu a květin. Lemované profilovanými zlacenými římsami. Na pohledových rozích říms jsou osazeny dvě postříbřené ozdoby, které zakrývají dělení říms. V oknech relikviáře jsou zasazena skla. Uvnitř relikviáře je schránka s ostatky:

v pohledově levém:
S:DESIDERII:M
S:AEMILIANI:M
S:JUSTAEV:M

v pohledově pravém:
S:FAUSTIS:M
S:ALEXANDRIS:M
S:ROMANI:M


Dva větší skříňkové relikviáře s ostatky:

Dřevěné korpusy jsou osazeny postříbřenými plechy s tepaným ornamentem z akantu a květin. Lemované profilovanými zlacenými římsami. V oknech relikviáře jsou zasazena skla. Uvnitř relikviáře je schránka s ostatky:


v pohledově levém:
S:CONCORDIAE:M
S:FABRICIANI:M
B:PODIVINI:SERV.S.VENCESLAV
S:URSULA:V:M
Ss:MARCELII & FELICITAUC:Mm
S:CESLAUI:O:PRAED
S:CLEMENTIS:M

v pohledově pravém:
S:VITI:M
S: AMANDAE:M
Ss:AUCTI & VENATAE:Mm
S:APOLLONIAE:M
S:ASTEPIODOTI:M
S:ADAUCTI:M
S:IGNOTORUM:MStav před restaurováním:

Při prvním ohledání je viditelné místní napadení korozními produkty mědi. Černé oxidy stříbra se objevují po celém povrchu předmětů. V místech úchytů postříbřených plechů jsou malé prasklinky.
Jako spojovací materiál na oplechování dřevěných korpusů, jsou použity postříbřené a pozlacené půlkulaté hřebíčky.
Spojovací materiál postříbřených říms tvoří hefty s matkami a podložkami, které jsou v některých případech nahrazeny šrouby. Zlacené římsy mají dřevěné vyložení, které u některých říms chybí.
Dřevěné korpusy i zadní desky, jsou napadeny červotočem. Dřevěné korpusy nástavců nad relikviáře, jsou popraskané. Dřevěný korpus relikviářů s ostatkovou schránkou je ze zadní strany uzavřen deskou z překližky, uchycenou na Fe hřebíčky, které při demontáži nešli kvůli měkkosti překližky šetrně odstranit.
Schránky s ostatky jsou uvnitř korpusů vypodloženy různými odřezky a odštěpky dřeva, aby se v korpusu nepohybovali. Schránky s ostatky jsou uzavřeny, a přelepeny papírovým potahem. Některé jsou zvenčí napadeny plísní, která se rozlézá i po dřevěném korpusu relikviáře.
Materiál je v zachovalém stavu, ačkoli s ohledem na jeho stáří, se muselo postupovat velmi opatrně, protože by mohlo dojít k jeho deformaci či úplnému zlomení.Postup restaurátorských prací:


Demontáž všech kovových obkladů, byla prováděna co nejopatrněji, aby v místech úchytů nedošlo k popraskání či polámání okrajů kovových obkladů. Na uchycení obkladových plechů byly použity postříbřené mosazné hřebíčky s půlkulatými hlavami. Ozdobné lišty byly uchyceny na hefty s podložkami a matkami. Ulomené hefty, které byly při předchozích restaurátorských zásazích nahrazeny šroubky s matkami narušovaly povrch ozdobných lišt, proto jsme je nahradili pozlaceným měděným plíškem profilovaným stejně jako ozdobná lišta, s připájeným heftem se závitem.
Stav dřevěného korpusu vyžadoval také úpravy, včetně ošetření ionizujícím zářením proti dřevokaznému hmyzu, které bylo prováděno ve Středočeském muzeu v Roztokách na konzervačním a ozařovacím pracovišti. Konstrukční spoje (svlaky) uvolněné, okraje montážních otvorů pro plechy byly vytrhané a prkna byly popraskaná. Do prasklin byly vlepeny špány a celkově byla dřevěná konstrukce rehabilitována opětovným podlepením svlaků. Zadní překližková dvířka byla nahrazena novými, jelikož byly červotočem narušené tak, že byly měkké jako papír. Nástavcům nad relikviáře byla vyrobena nová dna, jež zpevňují celý dřevěný korpus. Povrch dřeva byl ošetřen přípravkem Lignofix OHF.
Plíseň ze schránek s relikviemi byla odstraněna vlhkým tamponem, poté byly schránky tamponovány Lignofixem OHF a vysušeny na sluníčku (sluneční paprsky též zabíjejí plísně).
Původní uchycení pouzder s relikviemi bylo nevyhovující, schránky byly vypodloženy různými odřezky a odštěpky dřeva, některé byly v dřevěném korpusu na volno. Proto bylo navrhnuto uchycení, které by zabránilo posunu schránek, aby nedocházelo k jejich poškozování. K dřevěnému korpusu byly na vruty uchyceny čtyři dřevěné úhelníky se západkami, jež drží schránky napevno v korpusu. Zasklení relikviářových schránek nyní dosedá na vnitřní stěny dřevěných korpusů. Skla dřevěných korpusů, která byla původně uchycena na hřebíčky, byla vyjmuta, jelikož by při stávajícím způsobu uchycení schránek s relikviemi hrozilo jejich prasknutí, či poškození. Původní krycí skla budou uložena v depozitáři.
Čištění postříbřeného povrchu bylo prováděno v ultrazvukové lázni. To se provádělo po dobu několika minut (cca 10 – 20 min). Poté se připravila pasta kašovité konzistence z 28% čpavkové vody a plavené křídy. Byla nanesena na čištěnou část a poté kartáčovaná jemnými kotoučky z prasečích štětin pomocí ruční frézky.
Po očištění celého předmětu a zbavení všech korozních produktů jsme jej opláchli pod tekoucí vodou, abychom ho zbavili většiny křídy a opět vložily do ultrazvukové lázně k úplnému dočištění a vyplavení usazené křídy a čpavku.
Částečné vyrovnání deformací plechového obložení a ozdobných říms.
Dalším krokem byly oplachy v destilované vodě. Poté se předmět opláchnul lihem. Zaschlá voda by vytvořila po zaschnutí matné skvrny, zato líh, který vodu vytěsní, se odpaří bez zanechání skvrn.
Sušení probíhalo v horkovzdušné troubě. Po těchto procesech už nesmí předmět přijít do kontaktu s kůží, proto museli být při další manipulaci použity bavlněné rukavice.
Lakování bylo prováděno v čistém a bezprašném prostředí. Lak – Paraliod B72 v xylenu byl nanesen v tenkém filmu. Předmět byl umístěn 24 hodin v bezprašném prostředí, aby lak zcela vyzrál.
Při zpětné montáž kovových obkladů na dřevěné korpusy, byly v pohledových plochách použity původní hřebíčky s půlkulatými hlavami, v nepohledových plochách byly doplněny nově pozlacené či postříbřené měděné hřebíčky taktéž s půlkulatou hlavou.Použité materiály :

Plavená křída, 28% čpavková voda, kotoučky z prasečích štětin, destilovaná voda, denaturovaný líh, lak- Paraloid B72 v xylenu, borax, Lignofix OHF, ionizujícím zářením proti dřevokaznému hmyzu, galvanické zlacení a stříbření

Režim památky:

Cílem restaurátorských prací je navrácení celého barokního oltáře do Svaté chýše v klášteře, kde budou jistě klimatické podmínky s vyšší vlhkostí vzduchu. Z těchto důvodů je nutné, aby jednotlivé díly oltáře nebyly do doby, než budou instalovány na své původní místo, uskladněny ve vytápěných a suchých prostorách.
Svícny i povrch kovové výzdoby relikviářů je fixován lakem, a tudíž se nesmí přelešťovat. Usazený prach odstranit odsátím či šetrným oprášením. Nakapaný vosk lze z kovu odstranit například technickým benzínem.
Při manipulaci se svícny je potřeba jednat šetrně. Osová montáž svícnů, jejichž původní závity nebyly přeřezány, je zeslabená a při dotahování na tvrdo by mohlo dojít ke ztržení závitu.
Svícny, stav před restaurováním.
Svícny stav po restaurování.
Svícen po celkové demontáži, stav před čištěním.
Svícen v průběhu čištění.
Nástavec nad relikviář, stav před restaurováním.
Nástavec nad relikviář, stav po restaurování.
Zadní strana nástavce nad relikiář, stav před restaurováním.
Zadní strana nástavce nad relikiář, stav po restaurování.
Kovové oplechování nástavce nad relikviář, stav před čištěním.
Kovové oplechování nástavce nad relikviář, stav po čištění.
Dřevěné korpusy nástavců nad relikviáře, stav v průběhu restaurování.
Menší skříňkoví relikviář, stav před restaurováním.
Menší skříňkoví relikviář, stav po restaurování.
Větší skříňkoví relikviář, stav před restaurováním.
Větší skříňkoví relikviář, stav po restaurování.
Profilovaný měděný a následně pozlacený plíšek nahrazující šroubek, který narušoval povrch lišt.
Profilovaný měděný a následně pozlacený plíšek nahrazující šroubek, který narušoval povrch lišt.
Schránka s relikviemi napadeny plísní, stav před čištěním.